Trollsångens Simasuu "MÄRTA"

 

"MÄRTA"
Trollsångens Simasuu

S23210/2008
f.28/1 2008
patella
ögon 
FIJCH
FIUCH
Vili

FIN28187/04
 
f.2/5 2004

Pakkasrustan Jooseppi
FINER33689/01 
f.10/6 2001
ögon
[blev 12 år 9 mån]

Kelokallen Jytinä
FINER23522/99 
f.1/4 1999
FIUCH
Värkki

SF49704/94U 
f.24/7 1994
Tara
FINER35891/01
 
f.29/5 2001
[blev 14 år 7 mån]
patella
ögon

FIUCH
Hankikannon Saku
FIN27084/95
f.29/4 1995
[blev 15 år 6 mån]
patella
ögon

Kelhuun Iitu
FIN44257/95
 
f.31/7 1995
"LOJSAN"
Joutsenvaaran Eloisa

S51003/2004 
f.5/6 2004
patella 
ögon
EECH
INTUCH
NORDUCH
EU V-95
WW-96
EEW -96
NORD V-97
V-03
Santasepon Shamaani

SF41153/94
 
f.18/4 1994
patella
ögon
armbågar

 

FIUCH
Tjibas Jerker

S55348/88
 
f.27/7 1988
patella

 

EUJV -91
V -92
V -93
V -94
V -95
WW -98
FIJCH
FIUCH
INTUCH
NORD V-97
Homenokan Louhi

SF37359/90
 
f.4/8 1990
patella
ögon

 

FIUCH
NORD V-01
Joiku

FIN24652/99
 
f.21/4 1999
[blev 13 år 3 mån]
Vekku
SF15405/92
f.14/3 1992

 

FIJCH
FIUCH
Pakkasrustan Luusi

FIN25681/96U
 
f.11/4 1996
patella
ögon